Livet15

Magnet) &%¤
Tänningen


TJAaa va säg man!!.
Då haddä vi höllä på mä vägfa "/+ en i nå timmer å burä åpp´n i gänn ättä att rägnä förr eller vare för-förrä-vecka for ner män, ner på nederstä grannens gräsmatta där han lasä å sola eller nått men där va vägen på onsdan
På förmiddan, dan ätte, ringde n´Klas (n´hesen) å sa "skaru te Hällesjö så fåru cykla.
!!! sa jag, dä va ju tidigt, runt 12, !!! sa ja igen.
Jo vägen ha runne ner på grannens gräsmatta å du ryms inte mä husvanga han ä för smal.
Tja 3 lass 0-150 så kom vi ut igen.
...
...
Mjae bäst å ösåpp´n igen dom vill väl ha tebaks gräsmatta.
Å där va vi, höll på å frakte tebaks vägen, Åsså döööö´n
Tvärdö
Dä som om´n int ens funnes te
!!!!!!!
Slut på såppa sa'n Leif!! eller mer frågdä kanske
Ärä tomt sa´n Kalle, ja ha´n dunk
VI rulla ner´n te´n Kalle åså dunk VI, kluck kluck, inte fae ¤#" n starta´n int.
Så togä slut på strömmen i batteri.
VI ta´n på rull´n skrek nån.
Jahapp så stå VI (lägg märke till att nu ärä VI nu ärä nå negativt) där, innrullad på Kalles parkeringen, å åppför ut på vägen för å rulla igång
Vi baxa svor å slet, men 185-år ha´nt nå å ge, hare vare för 30-år sen så ha vem som helst av oss 'hannbure' ut´n.
Så VI övergick till startkabling, å vi startkabla å vi startkabla å å vi startkabla !! Tja man ta ju dä som ä lättsammast, men han va dö, döare än en döing... T21:an svik.
Efter 'startkablingeringen' så måste Vi ta nåt annat lättsamt, så det blev kolla gnista.
ja dä va ju bara å vik åpp sidolucka å kolla gnista, T21:an ä ju bensin.
Intä varä nån gnista int.
Jamen du håll för långtifrån sa Leif, han hadde sett nå, nån dag men vilken.
Ja å jag ha ju blevä halvblinn på 'siktögä' så för å vara säker på avståndet så jag satt dit ett fingre mot toppen för å ha lite referens å tog tag i kabeln, åsså trycke jag på starten,.,!?"%&¤... typ, ja höll i kabelskon.
Dä fanns 1 gnista kvar, å just i sladden som jag höll i, å just då.
Man reagera lite olika idag mot för 45-år sen.
Då man var 15 så högg man tag i 'tännhatten' å ryckte upp för å få ståpp på mopeden... å dä va gnista, men dä gick bra dä då, man höll i tills han stanndä så trycktä man tebaks hatten.
Nu ärä lite värre för nu resä säj nackhårä å då bli man lite baktung åsså slå man på arshelet så det bara skramlar om et.
Ja där seru de va gnista, sa Leif, ja tyckte nog jag såg en fortsatte han, mensom jag var på väg ner i backen
Sen bli man lite försiktig, men dä va bara 1, sen varä slut.
Då börrde vi funderä åt kask-hållä, dä ju inte så tungsamt ju, men Birgitta kanske skulle bli sur om T21:an skulle fastnä i vägskälä nån veckä eller 2... dååå kom Kalle på att !!!! för 1 halv timme sen skulle han ha vure på busstation å hämta ´a Birgitta!! :O\
Å där stå vi mä traktorn mitt i vägskälä halvägs ut i vägen åsså ska´n ut... å bråttom varä, för däärä ju då dä ä bråttom.
Ja dä gick dä å, vi vek unna dikä på nå vis vetegudarna hur men vi gatt ju så vi gett försökä.
Å n´Leif måste hem å göra maten åt barnbarna å hunn, jahapp då vart ä, å strykä kasken då, bara å plock ut brytara å körä dom på rondellen å fräscha åpp, !!!!!! så gå fjära åv.
En där fjära hadde nog vare lite dålig tidigare för den va lite 'tjurstarta' tidigare å, jag fick lov å stopp in ett slippaper o gnöggä åpp brytara då jag skulle starta på förmiddan.
Dä faen att inte grejerna ska hållå mer än nån 50-år man ska väl kunna lite på sånt däringa grejer.
Så for ja å skulle byta brytare, jag hade en bunt typ:B16 hemmä, å dom borde gå å brytä till så dom passä.
Så jag blåstä å byttä åsså prov-vre jag, å dä sken som åska slage ner. å elverkä trodde dom hadde sett en el-båge som borde slagit ut halva Sverige så dom skickä ut va dom hadde, men dä va ju bara jag ;o), som provde gnista ju.
Dä va gnista dä.
Nu tännä nä på töörluften.


Jo dä vart kask å.
Så imorrn ska ja letä åt bilen, ja vet inte om han stå kvar nere vid 'Gerdans' 'sne-garagä' vi fick ju slut på batteri där å, eller om han stå hos n´Kalle, men dä märk man väl.
Ja Gärdans sne-garage måste vi ta å, vi satt dit ett spännbann i vintras å nu harä mjuknä upp, garagä
Livet17